صفحه اصلی >  آرشيو  ******اخبار و تازه ها(اطلاعیه های مهم)******     جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره : / /
گروه خبري :
تمام موارد اختياري مي باشند.
 
با انتخاب هريک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
  اخبار پیمانکاران
 
 •   طلاعیه مهم در خصوص خرید سنگ دال توسط مناطق ،سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1395/10/13


 •   اطلاعیه مهم در خصوص کارخانجات تولید قطعات بتنی خارج از تهران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1395/09/22


 •   راهنمای شرکت های تولیدکننده آسفالت، جداول و کفپوش های مکانیزه بتنی متقاضی همکاری با شهرداری تهران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1392/05/29


 •   راهنمای ثبت نام و تمدید پیمانکاران و مشاوران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1392/05/29


 •   حداکثر مبلغ و ظرفیت کاری پیمانکاران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1391/12/23


 •   مهم:امضای اسناد مناقصه باید توسط دارندگان حق امضای تعهد آور مندرج روی کارت الکترونیکی پیمانکار صورت پذیرد
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1390/05/30


 •   هزینه های بازدید از کارخانه در خارج از تهران
گروه خبرياخبار پیمانکاران         تاریخ1389/09/15


1