صفحه اصلی > ******اخبار و تازه ها(اطلاعیه های مهم)****** - جزئيات اخبار
اطلاعیه مهم در خصوص کارخانجات تولید قطعات بتنی خارج از تهران
بسمه تعالی
باطلاع می رساند از این پس در بازدیدهای دوره ای کارخانجات تولید قطعات بتنی شهرستانها (خارج از استان تهران) در صورتیکه آمار تجمیعی خارج از مشخصات نمونه های تصادفی اخذ شده در بازدید دوره ای کارخانجات، بیش از 50 درصد باشد ، نسبت به صدور اخطار خروج از فهرست مجاز برای شرکت مربوطه اقدام و درصورت تکرار مورد فوق نام شرکت از فهرست مجاز تولیدکنندگان قطعات بتنی حذف خواهد شد.


    گروه خبري   :   اخبار پیمانکاران تاریخ    :   1395/09/22